از روحانی در نماز جمعه هستفاده شود/ نماز جمعه در انحصار یک جناح خاص هست

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ کنفرانس ها

محسن غرویان گفت: بعد سیاسی نماز جمعه به همراهید توسط چهره های سیاسی در سطح آیت الله مرحوم هاشمی رفسنجانی بیان شود

سایت رسمی- یک هستاد حوزه علمیه گفت: من مکررا پیشنهاد کردم که به همراهید شخصیت هایی مثل آقای روحانی که برجسته ترین شخصیت سیاسی امروز ایران و رئیس جمهور ایران هستند در نماز جمعه هستفاده شود.

محسن غرویان در گفت و گو به همراه پایگاه خبری سایت رسمی، اظهار داشت: بعد سیاسی نماز جمعه به همراهید توسط چهره های سیاسی در سطح آیت الله مرحوم هاشمی رفسنجانی بیان شود. توقع اکثر ملت ایران این هست که مسائل سیاسی و تحلیل های سیاسی روز را در عرصه سیهست خارجی و داخلی از رئیس جمهورشان در نماز جمعه بشنوند.

آیت الله محسن غرویان به همراه اشاره به حضور کمرنگ مردم در نمازجمعه گفت:نماز جمعه یک یک نهاد عبه همراهدی و سیاسی هست و به همراهید جاذبه های این نماز چه از نظر معنوی و چه از نظر سیاسی رعایت شود. منظور از جاذبه های معنوی  همان جاذبه های اخلاقی هست که اگر توسط حرفرانان و خطیبه همراهن مسائل روحی و اخلاقی را به خصوص برای نسل جوان بیان کنند به همراهعث افزایش مشارکت آنان خواهد شد.

غرویان به همراه بیان اینکه نماز جمعه نبه همراهید در انحصار یک جناح خاص به همراهشد، اظهار داشت : از منظر سیاسی نیز به همراهید به مسائل حقیقی سیهست توسط شخصیت های سیاسی مستقل و معتدل بیان شود. وقتی اعتدال به همراهشد جمعیت بیشتری از مردم از هر جناح بندی سیاسی جذب این نهاد مهم می شوند. اما اگر نماز جمعه فقط به یک جناح خاص تعلق داشته به همراهشد افکار و اندیشه های همان جناح خاص مطرح بشود طبیعتا دیگر جناح های سیاسی در نمازجمعه شرکت نخواهند کرد.

غرویان بیان کرد: تناقضاتی که گاها در مواضع مسئولان سیهست خارجی و ائمه جمعه مشاهده می شود نشان دهنده ی ناهماهنگی و تفرقه و تشتت در کلیت نظام اسلامی هست. در دنیا نگاه می کنند به جمهوری اسلامی ایران و این تلقی را خواهند داشت که در جایی دولت، در جای دیگر قوه قضاییه، در جای دیگر قوه مقننه، شورای نگهبه همراهن و… مواضع خلاف هم دارند و دشمن خارجی احساس می کند که در کشور تفرقه وجود دارد

او افزود: این مسئله به همراهعث طمع بیگانگان خواهد شد که فکر می کنند می توانند خصومت بیشتری بورزند اما اگر دولت جمهوری اسلامی حرفگوی واحد به همراهشد و بقیه دستگاه ها سیهست های قانونی خود را دنبه همراهل کنند اتحاد بیشتری به نمایش در خواهد آمد و موقعیت کشور در سیهست خارجی نیز بهبود پیدا می کند.

این هستاد حوزه علمیه در پایان گفت: البته به همراه تغییرات به وجود آمده در شورای سیهستگذاری ائمه جمعه می توان امیدوار بود که خوهست و مطالبه همراهت مردم در نماز جمعه محقق شود. تریبون های نماز جمعه از انحصار جناحی خاص خارج شود و مردم انگیزه بیشتری برای حضور در نماز جمعه پیدا کنند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم