كنگره بين المللي بيماري هاي راه هاي هوايي و بينابيني ريه

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کنفرانس ها

https://www.civilica.com/

محورهاي همايش:
  • يماريهاي راههاي هوايي (بيماريهاي مزمن انسدادي ريه،آسم، بيماريهاي راههاي هوايي بزرگ )
  • بيماريهاي اينترسيسيل ريوي
  • درگيريهاي ريوي در بيماريهاي كلاژن – وسكولار
  • يافته هاي راديولوژيك در بيماريهاي راههاي هوايي واينترسيسيل ريوي
  • بيماريهاي شغلي ، محيطي و توكسيك ريوي و(گاز خردل )
  • پيوند ريه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم