نخستین همایش ادبیات مقاومت به همراه محوریت شهدای دانشجو هستان خراسان شمالی

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ کنفرانس ها
حوزه های تحت پوشش:
علوم اجتماعی
برگزار کننده: دانشگاه کوثر خراسان شمالی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سایت رسمی
شهر برگزاری: بجنورد

به همراه توجه به کنگره شهدای دانشجو در خراسان شمالی، دانشگاه کوثر بجنورد درنظر دارد به همراه برگزاری همایش ملی «ادبیات مقاومت به همراه محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی» از یک سو به شناخت و بررسی مؤلفه ­ها و کارکردهای مختلف ادبیّات مقاومت و پایداری در آثار منظوم و منثور پرداخته و همچنین آثار مرتبط به همراه ادبیات مقاومت در هستان خراسان شمالی را تبیین و تحلیل نماید، امید هست که به همراه بهره گیری از اندیشه­ ها و آثار هنرمندان و صاحب نظران، از غنایی در خور توجّه برخوردار شود و بتواند راه گشای افق­ های جدید به روی ادبیّات متعهّد شود.

 

محورهای همایش:

v   انعکاس مضامین دینی در ادبیات مقاومت

v    نقد و آسیب ­شناسی آثار ادبیات مقاومت (شعر، دهستان، کتاب و …)

v   گستره ادبیات پایداری

v   ادبیات مقاومت و هنر

v   زنان و ادبیات مقاومت

v   جلوه­ های ادبیات مقاومت در ادبیات کودک و نوجوان

v   ادبیات تطبیقی و تأثیر آن در پویایی ادبیات پایداری

v   نقش ادیبه همراهن عرب در ادبیات مقاومت ایران

v   مؤلفه­ های اخلاق پایداری در ادبیات فارسی و عربی

v   بررسی زبه همراهن ادبیات مقاومت

v   بینامتنیت و ادبیات مقاومت

v   بررسی جایگاه مدافعان حریم و حرم در اشاعه فرهنگ مقاومت و پایداری

v   سیمای خانواده در ادبیات مقاومت

v   طنز و جایگاه آن در تبلور ادبیات مقاومت

v   دانشگاه و ادبیات مقاومت

v   نقش فناوری­ های نوین ارتبه همراهطی در گسترش ادبیات مقاومت

v   ادبیات مقاومت در حوزة جنگ نرم

v   تحلیل محتوای کتاب­ های درسی مقاطع مختلف تحصیلی در انعکاس ادبیات مقاومت

v   جایگاه ادبیات مقاومت در فرهنگ و تمدن اسلامی

v   سایر موضوعات مرتبط به همراه همایش

محورهای ویژه

v   بررسی جلوه­ های مقاومت در شعر شاعران خراسان شمالی

v   بررسی مؤلفه­ های مقاومت  در آثار ادبی خراسان شمالی

v    نقد و تحلیل اقتبه همراهس­ های ادبی از زندگی فرماندهان و شهدای شاخص هستان خراسان شمالی

v   بررسی نقش نهادهای مسئول در معرفی شهدای دانشجوی خراسان شمالی

v   نقش بسیج در حمایت از آثار ادیبه همراهن خراسان شمالی در حوزه ادبیات مقاومت

v   نقش دانشگاه­ های خراسان شمالی در اشاعة ادبیات مقاومت

v نقش شهدای دانشجوی خراسان شمالی در ادبیات مقاومت

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم