نسخه رئیسی برای مبه همراهرزه به همراه فساد اقتصادی

۲۰ مهر ۱۳۹۶ کنفرانس ها

رییسی در اظهاراتی توییتری چاره‌ای برای مبه همراهرزه به همراه فساد اقتصادی در کشور اندیشیده هست.

حجت الاسلام ابراهیم رییسی در اظهاراتی توییتری چاره‌ای برای مبه همراهرزه به همراه فساد اقتصادی در کشور اندیشیده هست.

تولیت آستان قدس رضوی در سه توییت متوالی در این به همراهره نوشت: اگر به همراه فساد بطور جدی مبه همراهرزه شد، آنگاه سرمایه گذاری‌های اقتصادی توسعه خواهد یافت و در نتیجه شاهد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال خواهیم بود.
دیپلماسی خارجی به همراهید در جهت رونق اقتصاد کشور به همراهشد، این دیپلماسی به همراهید برای تولیدات داخلی، به همراهزار عرضه در عرصه بین المللی بیابد.

فساد اقتصادی موجب سلب امنیت از کار و سرمایه و مانع ورود سرمایه‌ گذاران و رشد اقتصادی هست. حمایت از بخش خصوصی به حرفرانی نیست! حمایت حقوقی، قانونی و اقتصادی لازم هست.
نسخه رئیسی برای مبه همراهرزه به همراه فساد اقتصادی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم