پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ کنفرانس ها

پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی
در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه بوعلی سینا همدان – شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی و تحت حمایت سایت رسمی در شهر به همراهبلسر برگزار می شود.به همراه توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سایت رسمی و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید به همراه اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس به همراه دریافت گواهی کنفرانس هستفاده نمایید.حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا همدان – شرکت پژوهشی طرود شمال- دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشگاه پیام نور مرکز یزد- شبکه پژوهشگران ایرانی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سایت رسمی
شهر برگزاری: به همراهبلسر

“پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی” نمایه شده در پایگاه CIVILICA به همراه محوریت دانشگاه های پیام نور یزد، بوعلی سینا همدان،  و شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۶ در هتل بین المللی میزبه همراهن شهرستان به همراهبلسر برگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس

مبه همراهنی و نظریه ها:

– نفت و گاز و توسعه اقتصادی

– نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی

– برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز

– تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز

– تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز

– مدیریت منابع نفت وگاز

– نظریه به همراهزی ها

 

عرضه و تقاضای نفت:

– به همراهزار کالا ها و تجارت

– پیش بینی به همراهزار نفت و گاز

– قیمت گذاری نفت و گاز

– مصرف فرآورده های نفت و گاز

– تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز

– مدیریت فروش نفت وگاز

 

انرژی های جایگزین:

– انرژی های نو

– آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای

– سایر منابع انرژی

 

 

-سرمایه گذاری در نفت و گاز:

– روش های تامین مالی نفت و گاز

– قراردادها

– میزان سرایه گذاری در پروژه ها

– سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

 

محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نظامی:

 

مدیریت نظامی:

– مدیریت منابع انسانی در امور نظامی

– مدیریت مالی در امور نظامی

– مدیریت دانش در امور نظامی

– مدیریت ریسک در امور نظامی

– مدیریت تولید در امور نظامی

– مدیریت صنعتی در امور نظامی

– مدیریت زمان در امور نظامی

– مدیریت بحران در امور نظامی

– مدیریت راهبردی در امور نظامی

– تئوری های مدیریت نظامی

– و …

 

اقتصاد نظامی:

– اقتصاد و جنگهای آینده

– شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ

– تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ

– برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی

– اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی

– فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی

– جنگ اطلاعات اقتصادی

– برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی

– هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی

– پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی

– منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی

– ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی

– خدمت سربه همراهزی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …

– هزینه های سربه همراهزی در نیروهای مسلح

– و …

 

مدیریت کاربردی به همراه رویکرد ملی:

– مدیریت منابع انسانی کاربردی

– مدیریت مالی کاربردی

– مدیریت دانش کاربردی

– مدیریت ریسک کاربردی

– مدیریت هستراتژیک کاربردی

– مدیریت تولید کاربردی

– مدیریت صنعتی کاربردی

– مدیریت بحران کاربردی

– مدیریت کارآفرینی کاربردی

– و …

اقتصاد کاربردی به همراه رویکرد ملی:

– اقتصاد به همراهزرگانی کاربردی

– اقتصاد انرژی کاربردی

– اقتصاد سنجی کاربردی

– اقتصاد پولی کاربردی

– اقتصاد کشاورزی کاربردی

– اقتصاد مدیریت کاربردی

– اقتصاد محیط زیست کاربردی

– اقتصاد منابع کاربردی

– اقتصاد شهری و روستایی کاربردی

– اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

– اقتصاد بخش عمومی کاربردی

– اقتصاد جغرافیا کاربردی

– تجارت بین الملل کاربردی

– و …

 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم