چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ کنفرانس ها

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نوین اردبیل و تحت حمایت سایت رسمی در شهر اردبیل برگزار می شود.به همراه توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سایت رسمی و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید به همراه اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس به همراه دریافت گواهی کنفرانس هستفاده نمایید.حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی ، سیستم های اقتصادی ، مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نوین اردبیل
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سایت رسمی
شهر برگزاری: اردبیل

خدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبه همراهن شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان به همراهشیم، عزیزانی که به همراه تلاش شبه همراهنه روزی و دستیابی به آخرین یافته های علمی روز می کوشید تا نیازهای جامعه بشری را در عرصه علوم مدیریتی، اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی را برطرف نمایید. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی فرصتی هست تا شاهد دستاوردهای جدید در علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی به همراهشیم، امید هست این رویداد علمی امکان تبه همراهدل آخرین دستاوردهای مرتبط و عجین شده به همراه علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی را به منظور بررسی عمیق چالشهای پیش رو این عرصه را فراهم آورده و به همراه بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه سیستم مدیریتی و اقتصادی می به همراهشد، انجام پذیرد.

 

محورهای همایش

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی

مدیریت به همراهزرگانی

مدیریت آموزشی

سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی

تحولات ایران و جهان

اسلام و روابط بین الملل

مدیریت عمومی و دولتی

مبه همراهحث نوین در حسابداری

علوم سیاسی از دیدگاه اسلام

بهره وری و اثر بخشی سازمان

دیریت دانش و فناوری اطلاعات

علوم سیاسی و روابط بین الملل

روابط بین الملل از دیدگاه اسلام

مدیریت هستراتژیک و کارآفرینی

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی

مدیریت اسلامی و ارتقای اقتصادی

به همراهزار سرمایه

شفافیت و حسابداری

ارتبه همراهط حسابداری به همراه صنعت و جامعه

حسابداری

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده

شناسایی

ارزش گذاری

سنجش و حسابداری سرمایه فکری

و سایر علوم مرتبطخدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبه همراهن شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان به همراهشیم، عزیزانی که به همراه تلاش شبه همراهنه روزی و دستیابی به آخرین یافته های علمی روز می کوشید تا نیازهای جامعه بشری را در عرصه علوم مدیریتی، اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی را برطرف نمایید. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی فرصتی هست تا شاهد دستاوردهای جدید در علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی به همراهشیم، امید هست این رویداد علمی امکان تبه همراهدل آخرین دستاوردهای مرتبط و عجین شده به همراه علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی را به منظور بررسی عمیق چالشهای پیش رو این عرصه را فراهم آورده و به همراه بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه سیستم مدیریتی و اقتصادی می به همراهشد، انجام پذیرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم