کشف محموله قاچاق دندان مصنوعی در گمرک +عکس

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ کنفرانس ها

سایت رسمی-ماموران گمرک به همراهزرگان دربه همراهزرسی و کنترل یک اتوبوس که مبدا آن گرجستان
بود، این دندان های مصنوعی را  کشف کردند که ساخت کشور ایتالیا را بر خود
دارند.
کشف محموله قاچاق دندان مصنوعی در گمرک +عکس

این
محموله قاچاق به شکل بسیار ماهرانه ای در قسمت های مختلف اتوبوس جاسازی
شده بود که ماموران گمرک به همراه هوشیاری و رصد اطلاعات محموله های ورودی ، موفق
به کشف این محموله قاچاق شدند .

گمرک مرز
به همراهزرگان از پرترددترین مرزهای گمرکی کشور هست. روزانه مسافران زیادی از
کشورهای ترکیه و همسایه های شمالی به قصد ایران و به همراهلعکس از این مرز تردد
می کنند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم