بایگانی دسته بندی "کنفرانس ها"

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: در رهستای هستقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیّت و ارتقای کیفیّت آموزش عالی، آیین نامه تشکیل هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت هستانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شد .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سعدان زکایی گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش های موسسات آموزش عالی در هرهستان، نهادینه سازی فرهنگ نظارت و ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و اداری پشتیبه همراهنی موسسات آموزش عالی در هستانها از اهداف تدوین آیین نامه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت هستانی وزارت علوم هست.

وی افزود: براساس این آیین نامه، هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت هستانی در دانشگاه منتخب هر هستان تشکیل می شود و ریهست آن برعهده رئیس دانشگاه منتخب هست.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم گفت: رئیس و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه منتخب هستان، دبیر هیات هستانی و ۶ الی ۸ تن از اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی دولتی صاحب نظر در در امر نظارت اعضای این هیات را تشکیل می دهند.

دکتر زکایی به همراه اشاره به اینکه در این آیین نامه، تحلیل زیر نظام های آموزش عالی در هرهستان، برنامه ریزی، نظارت و ارائه گزارش مستمر از موسسات آموزش عالی، ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت از اهداف تشکیل هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت هستانی هست گفت: برای هر کدام از زیر نظامهای آموزش عالی یک کارگروه تخصصی تشکیل می شود.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: از ویژ‌گی‌هایی که در به همراهزنگری آئین‌نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت هستانی مدنظر قرار گرفته هست می‌توان به توجه بیشتر به پایش و رصد آموزش عالی هستان، تقویت ساختار و نیروی انسانی هیأت های هستانی اشاره کرد.

وی ایجاد یکپارچگی در آئین‌نامه و دستورالعمل پیشین، مشارکت نظام‌مند، همکاری در ارزیابی عملکرد، تمرکززدایی و تفویض اختیار، گزارش‌دهی نظام‌مند، اتکای بیشتر به برنامه‌محوری و توجه به فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مؤسسات و ملاحظه گزارش های نظارتی در نظام تصمیم گیری را از دیگر ویژ‌گی‌های این آیین نامه ذکر کرد.

گفتنی هست پیش از این، این هیاتها به همراه عنوان “هیاتهای نظارت و ارزیابی هستانی موسسات آموزش عالی” تشکیل می شد که به همراه به همراهزنگری این آیین نامه در سالجاری، موضوع تضمین کیفیت نیز بدان افزوده شد.

admin بدون نظر ادامه مطلب

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی هستاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

admin بدون نظر ادامه مطلب

در پی مسائل مطروحه روزهای اخیر در مورد قانون منسوخ سال ۱۳۶۷ در خصوص مجوز رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این بیانیه آمده هست:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رهستای ماموریت اصلی خود بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت متولی آموزش عالی کشور هست و بر اساس برنامه های دولت و ماموریت های محوله در رهستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن توجه کامل به امور آموزش عالی دولتی و غیردولتی، خود را در قبه همراهل کلیه تحولات آموزش عالی، پژوهش و فناوری مسئول دانسته و اعمال قوانین و مقررات را وظیفه خود می داند تا بتواند در مقابل دانشگاهیان و دستگاه های نظارتی پاسخگو به همراهشد.

در ارتبه همراهط به همراه رشته های این مراکز به خصوص تحصیلات تکمیلی دانشگاه های غیر دولتی، ضمن ملحوظ نظر داشتن کلیه ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کلیه دوره ها، از موارد خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع قانونی جلوگیری خواهد کرد.

در مورد مصوبه ۱۴/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی که مربوط به دوره خاصی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۱۳۹۲‬ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده و بر اساس اصول مسلم و قواعد حقوقی، اعلام نظر کارشناسی حقوقدانان محترم و از جمله معاونت حقوقی دفتر دبیرخانه و اظهار نظرهای مکرر دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات کارشناسی مختلف در رهستای نظر دفتر حقوقی این شورا تا پایان سال ۱۳۹۵، عدم وجاهت مصوبه مذکور تایید شده هست، لذا اقدام اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد معرفی نماینده در هیئت سه نفره ای که وجاهت قانونی نداشته، به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس شد تا داوطلبه همراهن تحصیلات تکمیلی و مسئولان محترم دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند بر اساس ضوابط و مقررات حاکم، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

admin بدون نظر ادامه مطلب

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در جلسه ۱۵۸ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در خصوص ارزیابی عملکرد این شورا در دولت یازدهم گفت: شورای عالی عتف در دولت یازدهم ساختار قانونی، پایگاه و جایگاه خود را یافت.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دکتر وحید احمدی اظهار داشت: هم اکنون این شورا جایگاه خود را پیدا کرده و سیهست گذاری، نظارت، پیگیری قانون های شرکت های دانش بنیان، تدوین نظام های مختلف علم و فناوری را در این دوره شورای عالی عتف انجام داد.

وی همچنین در مورد دستور جلسه یکصد و پنجاه و هشتم کمیسیون دائمی عتف گفت: در جلسه امروز گزارش سامانه پیگیری سیهست های علم و فناوری ارائه شد و این گزارش در پی ابلاغ سیهست های علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ایجاد شده هست.

دکتراحمدی ادامه داد: دولت تهیه این گزارش را به شورای عالی عتف واگذار کرد و دستگاه های مسئول که در این سیهست ها مسئولیت دارند به همراهید گزارش های دوره ای می دادند که این گزارش ها به شورای عالی عتف و دولت ارائه شده هست.

دبیر کل شورای عالی عتف ادامه داد: اما برای اینکه نظام گزارش گیری، موثرتر و راحت تر و قابل تحلیل به همراهشد؛ سامانه ای را طراحی کردیم که دستگاه ها در آن گزارش دهند و مدیران سطح به همراهلای کشور از آن هستفاده کنند.

وی تصریح کرد: همچنین به همراه توجه به ظرفیت علمی موجود در شورای عالی عتف بنا گذاشتیم همه دستگاه هایی که در نظام علم و فناوری کشور نقش دارند در شورای عالی عتف گزارش بدهند.

دبیر کل شورای عالی عتف افزود: در جلسه یکصدو پنجاه و هشتم از وزارت جهاد و کشاورزی، سازمان تحقیقات و توسعه کشاورزی گزارشی ارائه شد و از ابعاد برنامه ها در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، ترویج و توسعه فناوری گزارش دادند و همکاران و حضار سوالات خود را مطرح کردند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در پایان گفت: موضوع دیگر، گزارش فعالیت های دبیرخانه و شورای عالی عتف در چهار سال گذشته بود که در این دوره ساماندهی طرح های کلان ملی، تصویب شرح تفصیلی شورای عالی عتف، احیای مناطق ویژه علم و فناوری، پیمایش و ارزیایی علم و فناوری کشور انجام شد و اکنون دبیرخانه مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد و همه این اقدامات در ۱۱ جلد تدوین شده هست.

admin بدون نظر ادامه مطلب

دبیر المپیادهای علمی دانشجویی کشور تاکید کرد: برگزیدگان المپیاد از تسهیلات وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر احسان جمالی در مراسم تقدیر از برگزیدگان هجدهمین المپیاد بین‌المللی ریاضی و دهمین المپیاد بین‌المللی شیمی گفت: هدف برگزاری این المپیادها، شناسایی هستعدادهای برتر دانشجویی، ترغیب آنها برای کسب دانش عمیق‌تر و حمایت‌های معنوی و مادی برای ادامه تحصیل در ایران هست‌‌.

وی افزود: سازمان سنجش آموزش کشور درطول سال ۱۶۰ آزمون برگزار می‌کند که از این تعداد، بخشی از آنها به المپیادهای کشوری اختصاص دارد.

دکتر جمالی در ادامه گفت: در سال گذشته سه رشته به مجموعه رشته‌های آزمون المپیادهای علمی دانشجویی اضافه شد و از سال آینده نیز دو رشته به این مجموعه رشته‌ها اضافه می شود.

دکتر جمالی به همراه اشاره به اینکه المپیادهای علمی دانشجویی کشوری در سه مرحله برگزار می‌شود، گفت: در مرحله اول ۱۵ نفر اول ۲۰ رشته در آزمون کارشناسی ارشد برای مرحله نهایی انتخاب شدند و از تعداد ۳۰۱ هزار نفر که در ۲۰ رشته شرکت کرده بودند، ۳۱۰ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

وی افزود: ۸ قطب دانشگاهی کشور نیز مرحله غیرمتمرکز المپیاد را برگزار کردند که از ۲۵۰۰ نفر در مجموع رشته‌ها، تعداد ۶۶۹ نفر به مرحله نهایی رسیدند و در مجموع ۹۷۹ دانشجوی ایرانی به مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی راه یافتند.

دبیر المپیادهای علمی دانشجویی کشور در ادامه گفت: در این مرحله از میان ۴۳ دانشجوی ایرانی در گروه ریاضی که ۱۱ نفر زن و ۳۲ نفر مرد بودند، ۵ نفر به مرحله بین‌المللی راه پیدا کردند. همچنین در گروه شیمی نیز از ۴۵ نفر برگزیده که ۱۵ نفر زن و ۳۰ نفر مرد بودند، ۵ نفر به مرحله بین‌المللی راه یافتند.

وی افزود: المپیادهای بین‌المللی شیمی و ریاضی به همراه شرکت دانشجویان ایرانی به همراه دانشجویانی از روسیه، تاتارستان، عراق، اوکراین، لهستان و صربستان برگزار شد. در گروه شیمی ۱۹ دانشجو که ۵ نفر از آنها ایرانی و ۱۴ نفر غیرایرانی و در گروه ریاضی نیز ۱۹ دانشجو که ۵ نفر ایرانی و ۱۴ نفر غیرایرانی بودند، حضور یافتند.

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

در مراسمی به همراه حضور دکتر محمد سعید تسلیمی ،قائم مقام وزیر علوم، دکتر ابراهیم خدایی ،معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و سفیر صربستان درجمهوری اسلامی ایران ازبرگزیدگان هجدهمین دوره المپیاد بین المللی ریاضی و دهمین دوره المپیاد بین المللی شیمی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در المپیاد بین المللی ریاضی در بخش تیمی، تیم ایران اول، روسیه دوم و اوکراین سوم شدند. همچنین در المپیاد بین المللی ریاضی نیز تیم جمهوری اسلامی ایران ۵ مدال، روسیه دو مدال و اوکراین یک مدال کسب کردند.

در دهمین دوره المپیاد بین المللی شیمی نیز در بخش تیمی، جمهوری اسلامی ایران اول، روسیه دوم و تاتارستان سوم شدند.

همچنین در المپیاد شیمی تیم ایران دو مدال، تیم روسیه سه مدال، تیم تاتارستان دو مدال و تیم اوکراین نیز یک مدال کسب کرد.

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

مراسم اختتامیه هجدهمین دوره المپیاد بین‌المللی ریاضی و دهمین دوره المپیاد بین‌المللی شیمی به همراه حضور قائم مقام وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این مراسم دکتر محمد سعید تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، یاد مرحوم دکتر مریم میرزاخانی نابغه ریاضی را گرامی داشت و گفت: المپیادها تست هستعدادیابی و خودآزمایی در سطوح مختلف هستند و از گوشه و کنار جهان میراث بشری به نسل‌های مختلف انتقال می‌یابد و این انتقال ایجاد امید برای آیندگان می‌کند.

وی افزود: به همراهید به شکوفایی هستعدادها بها داد و هستعدادهای گوناگون را ترویج کرد همچنین هستعدادها بعد از کشف به همراهید درست هدایت و مدیریت شوند تا برای آیندگان اثرات مثبت داشته به همراهشند.

قائم مقام وزیر علوم در ادامه گفت: انسان به همراهید به همراهور داشته به همراهشد که توانمند هست تا توانمندی‌هایش را ظهور و بروز دهد. ما بعد از کشف هستعدادها به همراهید به سمت حرفه‌مند شدن صاحبه همراهن هستعدادها برویم چرا که همگی ما در جذب بهترین هستعدادها وظیفه مشترک داریم.

همچنین دکترابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش در خصوص انتخاب دانشجویان داخلی گفت: این دانشجویان در یک فرایند تخصصی در زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و انتخاب قطب‌های دانشجویی در تیر انتخاب شدند.

وی افزود: مرحله نهایی این المپیاد در بخش داخلی در تیرماه در پردیس شهید عبه همراهسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و در نهایت از هر دو رشته المپیاد ۵ دانشجو برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب شدند.

دکتر خدایی در ادامه گفت: مرحله نهایی المپیاد، یکشنبه ۲۲ مرداد به همراه حضور دانشجویانی از ۶ کشور، روسیه، اکراین، تاتارستان، عراق، صربستان و لهستان برگزار شد و در مرحله نهایی این المپیاد ۳۹ نفر که ۱۰ نفر ایرانی و ۲۹ نفر از کشورهای دیگربودند به همراه هم به رقابت پرداختند.

گفتنی هست در المپیاد بین‌المللی شیمی و ریاضی دانشجویی، از شش کشور روسیه، ایران، لهستان، ‌تاتارستان، ‌عراق و صربستان شرکت کرده بودند که برگزیدگان این المپیاد به همراه حضور دکتر تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش، دکتر جلالی دبیر المپیاد دانشجویی کشور، دکتر توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور و سفیر صربستان در ایران، لوح تقدیر و مدال خود را دریافت کردند.

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

مسئول کنترل دوپینگ به همراهزی‌های یونیورسیاد دانشجویان درچین تایپه گفت: ۷۵۰ نمونه دوپینگ در به همراهزی‌های یونیورسیاد امسال گرفته خواهد شد که ۱۰ درصد آن‌ها قبل از به همراهزی‌ها گرفته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی به همراه بیان اینکه آمار دقیق تست‌گیری‌ها بستگی به درخوهست‌ها دارد، اظهار داشت: کمیته ضد دوپینگ چین تایپه، ماموران را برای کنترل دوپینگ به همراهزی‌ها آموزش داده هست وبیشترین تست‌ها احتمالاً دررشته های شنا و دوومیدانی خواهد بود.

مسئول کنترل دوپینگ به همراهزی‌های یونیورسیاد دانشجویان به همراه بیان اینکه تست‌گیری از دانشجویان ورزشکار قبل از مسابقه‌ها شامل گرفتن نمونه‌های خونی می‌شود، گفت: کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی ورزش های دانشگاهی نمونه‌گیری‌های دوپینگ را نظارت خواهد کرد و مراکز کنترل دوپینگ در هر هستادیوم وجود دارد و در دهکده به همراهزی‌ها نیز این مرکز دایر هست.

 

 

 

admin بدون نظر ادامه مطلب

بیست‌ونهمین دوره مسابقات جهانی دانشجویان در روزهای ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور در چین تایپه برگزار می‌شود که پس از به همراهزی‌های المپیک بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، یونیورسیاد چین تایپه در ۲۲ رشته ورزشی و ۲۷۰ ماده پیگیری می شود وجمهوری اسلامی ایران در هشت رشته ورزشی دراین یونیورسیاد حضور دارد.

برنامه ورزشکاران ایران در به همراهزی‌های ۲۰۱۷ دانشجویان بدین شرح هست:

۲۸ مرداد:

مراسم افتتاحیه ساعت ۱۹ در هستادیوم تایپه

۲۹ مرداد:

جودو (۱۰۰ + کیلوگرم از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۷)

تیر و کمان (انفرادی کامپوند از ساعت ۱۴)

شمشیربه همراهزی (سابر انفرادی مردان مقدماتی از ساعت ۱۴، نیمه نهایی و فینال از ساعت ۱۹:۱۰)

والیبه همراهل (ایران قبرس ساعت ۱۳)

تکواندو (پومسه انفرادی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۶)

۳۰ مرداد:

تکواندو (پومسه تیمی مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۶)

تیر و کمان (کامپوند انفرادی تا مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱:۴۵، کامپوند تیمی مقدماتی تا نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۳۰)

جودو (۸۱ – کیلوگرم از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۷)

والیبه همراهل (ایران امارات ساعت ۱۸)

۳۱ مرداد:

شمشیربه همراهزی (سابر انفرادی زنان، مقدماتی از ساعت ۱۴، نیمه نهایی و فینال از ساعت ۱۹:۱۰)

والیبه همراهل (ایران آرژانتین ساعت ۱۸)

تکواندو (۵۴ و ۶۸ کیلو مردان، ۵۷ کیلو زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰)

۱ شهریور:

تیروکمان (رده بندی و فینال کامپوند تیمی از ۱۰ صبح، رده بندی و فینال کامپوند انفرادی از ساعت ۱۵:۵۰)

شمشیربه همراهزی (سابر تیمی مردان از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۸)

تکواندو (۵۸ و ۸۰ کیلو مردان، ۴۹ و ۶۷ کیلو زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۸۵ کیلوگرم از ساعت ۱۶:۳۰)

۲ شهریور:

والیبه همراهل (ایران سوئیس ساعت ۱۵)

تکواندو (۷۴ و ۸۷+ کیلو مردان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۴، دسته ۱۰۵ کیلوگرم ساعت ۱۹)

۳ شهریور:

والیبه همراهل (ایران کانادا ساعت ۱۳)

تکواندو (۸۷- و ۶۳ مردان، ۷۳- زنان، مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

وزنه‌برداری (۱۰۵ + کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰)

شمشیربه همراهزی (سابر تیمی زنان از ساعت ۱۲، فینال ساعت ۱۸)

۴ شهریور:

تکواندو (تیمی مقدماتی از ۹ صبح، فینال ساعت ۱۸)

ووشو (مقدماتی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۵ شهریور:

بدمینتون (دختران، مرحله مقدماتی از ۹ صبح تا ۹ شب)

والیبه همراهل (مرحله یک چهارم نهایی در صورت صعود)

ووشو (تالو فرم “نن دائو و چانگ چوان” ساعت ۹ صبح، یک چهارم نهایی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۶ شهریور:

بدمینتون (دختران، مرحله یک چهارم نهایی در صورت صعود)

والیبه همراهل (مرحله نیمه نهایی در صعود صعود)

ووشو (تالو فرم “دائوشو” ساعت ۹ صبح، نیمه نهایی ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۷ شهریور:

والیبه همراهل (فینال و رده بندی در صورت صعود)

بدمینتون (نیمه نهایی و فینال در صورت صعود)

ووشو (فینال تالو فرم “نن جوان و گوئن شو” ساعت ۹ صبح، فینال ساندا ساعت ۱۹:۳۰)

۸ شهریور:

اختتامیه ساعت ۱۹:۳۰ در هستادیوم تایپه

admin بدون نظر ادامه مطلب

تیم ملی والیبه همراهل دانشجویان ایران در یک دیدار تدارکاتی پیش از آغاز رقابت‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان مقابل اوکراین به پیروزی رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تیم ملی والیبه همراهل دانشجویان ایران که خود را برای رقابت های بیست و نهمین دوره یونیورسیاد آماده می کند، در دیداری تدارکاتی در تایپه به مصاف اوکراین رفت و موفق شد به همراه نتیجه ۳ بر یک حریفش را شکست بدهد.

اوکراین در دوره قبلی این مسابقات به عنوان نایب قهرمانی رسیده بود.

دکترنصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور و سرپرست تیم ملی والیبه همراهل دانشجویان ایران در این خصوص گفت: تیم ایران بیش از ۵ مرحله اردو را پشت سر گذاشته و روز به روز روحیه تیمی سازمان دهی می یابد و ملی پوشان از لحاظ جسمانی ارتقا یافته اند و این برد می تواند تیم ما را درجمع مدعیان قهرمانی این دوره از رقابت ها قرار دهد.

وی افزود: تیم ملی والیبه همراهل دانشجویان ایران در گروه چهارم رقابت ها به همراه تیم های قبرس، آرژانتین، کانادا، امارات وسویس همگروه هست.

گفتنی هست بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان از ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور در چین تایپه برگزار می شود.

admin بدون نظر ادامه مطلب